Skip til hoved indholdet

Plejecenterråd

  Hjem Plejecentre Plejecenterråd

Har du interesse for dit lokale plejecenter, og ønsker du at være med til at højne kvalitet, omsorg og nærvær for beboerne? 

 

Plejecenterråd på plejecentrene

I Brønderslev Kommune ønsker vi at etablere Plejecenterråd på de kommunale plejecentre, som kan være med til at skabe opmærksomhed om plejecentrene og være en god sparringspartner for ledelsen.

Dette ved at inddrage lokalsamfundet og have åbne og tilgængelige plejecentre.

Som medlem af Plejecenterråd får du mulighed for at:

 • Bidrage med sparring til forbedring af beboernes dagligdag
 • Bidrage til attraktive arbejdspladser
 • Ansøge om eksterne midler og fonde
 • Støtte og engagere frivillige

Brønderslev Kommune ønsker at opnå følgende med Plejecenterrådene:

 • Tilfredse beboere og pårørende
 • Styrkelse af ledelsen
 • Attraktive arbejdspladser
 • Åbne og tilgængelige plejecentre
 • Mindre bureaukrati
 • Højnet kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene

Der bliver afholdt valg til plejecenterrådene. Den eneste betingelse for at stille op er at du er bosiddende i Brønderslev Kommune. 
Med andre ord, er det ikke et krav at du har pårørende der boer på plejecenteret hvor du gerne vil hjælpe.

Når der bliver afholdt valg bliver det slået op i ugeaviserne, der dækker Brønderslev Kommune. 
Ved sidste valg var der kampvalg på flere af plejecentrene.

Hvis du brænder for at komme i gang med at gøre en indsat på et af vores plejecentre, er du meget velkommen til at kontakte en af plejecenterlederne, som kan være behjælpelig med at skabe kontakt til Plejecenterrådet, som laver mange arrangementer for beboere og lokalsamfundet.

Her kan du kontakte formændene for plejecenterrådene

Elmehøj
Erik Sørensen
Eriksorensen52@gmail.com 
Tlf.: 4045 8656

Margrethelund
Inger Møller Nielsen
ingermoellernielsen@gmail.com 
Tlf.: 2146 1770

Rosengården
Knud Jørgensen
knudj@hotmail.dk 
Tlf.: 2943 5920

Stengården
Vagn Kraglund
Vagn.kraglund@mail.tele.dk 
Tlf.: 5157 9992

Støberiet
Jonna Raasted
jonna@raasted.com 
Tlf.: 3053 7864

Valdemarsgade
Gerda Pedersen
Gerdapedersen24@gmail.com 
Tlf.: 2216 8135

Plejecenterråd er en måde at styrke samskabelse af kvalitet og trivsel på plejecentre. En forudsætning for et godt og værdigt ældreliv er, at man som beboer og pårørende på plejecenter har mulighed for at udøve indflydelse på sin hverdag og på de værdier, normer og prioriteringer, der praktiseres på plejecentret. Dette kan ske gennem dialog med leder og ansatte. Det kan også ske ved dialog med bestyrelsen eller som medlem af bestyrelsen.

Plejecenterrådet skal bidrage til at fremme det lokale demokrati på plejecentret og sikre, at såvel beboere og pårørende som lokalsamfund involveres i beslutninger, der påvirker deres liv og hverdag. Endvidere skal Plejecenterrådet være med til at åbne plejecenteret op til lokalområdet.

Plejecenterrådet kan fremme sammenhængskraften og være en konstruktiv inspiration, som kan bidrage med perspektiver og drivkraft og således være med til at sikre åbenhed og lokal involvering på plejecentret.

Konkret kan Plejecenterrådet gennem dialog med og anbefalinger til den lokale ledelse medvirke til:

 • At understøtte et værdigt liv som beboer på plejecentrene
 • At skabe et godt hverdagsliv på plejecentrene til gavn for beboere, pårørende og medarbejdere
 • At øge sammenhængskraften i lokalområdet gennem systematisk dialog mellem plejecenter og repræsentanter fra lokalsamfundet.

Vedtægter for Plejecenterråd på plejecentre (nyt vindue)

Plejecenterområdet
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Kontakt plejecentrene

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback