Skip til hoved indholdet

Bestyrelser

  Hjem Plejecentre Bestyrelser

Har du interesse for dit lokale plejecenter, og ønsker du at være med til at højne kvalitet, omsorg og nærvær for beboerne? 

 

Bestyrelser på plejecentrene

I Brønderslev Kommune ønsker vi at etablere bestyrelser på de kommunale plejecentre, som kan være med til at skabe opmærksomhed om plejecentrene og være en god sparringspartner for ledelsen.

Dette ved at inddrage lokalsamfundet og have åbne og tilgængelige plejecentre.

Som bestyrelsesmedlem får du mulighed for at:

 • Bidrage med sparring til forbedring af beboernes dagligdag
 • Bidrage til attraktive arbejdspladser
 • Ansøge om eksterne midler og fonde
 • Støtte og engagere frivillige

Brønderslev Kommune ønsker at opnå følgende med bestyrelserne:

 • Tilfredse beboere og pårørende
 • Styrkelse af ledelsen
 • Attraktive arbejdspladser
 • Åbne og tilgængelige plejecentre
 • Mindre bureaukrati
 • Højnet kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene

Har du lyst til at være en del af bestyrelsen på dit lokale plejecenter? Så vil vi glæde os til at høre fra dig.

Du kan kontakte din lokale plejecenterleder og høre mere.

Plejecenterbestyrelser er en måde at styrke samskabelse af kvalitet og trivsel på plejecentre. En forudsætning for et godt og værdigt ældreliv er, at man som beboer og pårørende på plejecenter har mulighed for at udøve indflydelse på sin hverdag og på de værdier, normer og prioriteringer, der praktiseres på plejecentret. Dette kan ske gennem dialog med leder og ansatte. Det kan også ske ved dialog med bestyrelsen eller som medlem af bestyrelsen.

Plejecenterbestyrelsen skal bidrage til at fremme det lokale demokrati på plejecentret og sikre, at såvel beboere og pårørende som lokalsamfund involveres i beslutninger, der påvirker deres liv og hverdag. Endvidere skal plejecenterbestyrelsen være med til at åbne plejecenteret op til lokalområdet.

Plejecenterbestyrelsen kan fremme sammenhængskraften og være en konstruktiv inspiration, som kan bidrage med perspektiver og drivkraft og således være med til at sikre åbenhed og lokal involvering på plejecentret.

Konkret kan plejecenterbestyrelsen gennem dialog med og anbefalinger til den lokale ledelse medvirke til:

 • At understøtte et værdigt liv som beboer på plejecentrene
 • At skabe et godt hverdagsliv på plejecentrene til gavn for beboere, pårørende og medarbejdere
 • At øge sammenhængskraften i lokalområdet gennem systematisk dialog mellem plejecenter og repræsentanter fra lokalsamfundet.

Se Vedtægter for plejehjemsbestyrelser (nyt vindue)

Plejecenterområdet
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Kontakt plejecentrene

Links

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback